Działalność charytatywna

TOHO/Odpowiedzialna firma/Działalność charytatywna

Dostrzegając potrzebę niesienia pomocy, firma TOHO Poland Sp. z o.o. od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną wspomagając rzeczowo i finansowo organizacje, fundacje, stowarzyszenia, szpitale, przede wszystkim dzieci.