Kontakt

TOHO/Kontakt

TOHO Poland Sp. z o.o.

Samorządowa 12
26-601 Radom, Poland
tel. +48 48 385 51 00
e-mail: toho@toho.pl

TOHO Poland Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
KRS: 0000105992
NIP: 796-24-94-411
REGON: 672-805714
Kapitał zakładowy: 6 700 000 PLN wpłacony w całości

Administracja i Rekrutacja
tel. +48 48 385 51 00

Sprzedaż
tel. +48 48 385 51 02

Produkcja
tel. +48 48 385 51 03

Technologia i Projektowanie
tel. +48 48 385 51 15

Zapewnienie i Kontrola Jakości
tel. +48 48 385 51 10