Zintegrowany System Zarządzania

TOHO/O nas/Zintegrowany System Zarządzania

Zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, głównym celem TOHO Poland Sp. z o.o. jest utrzymywanie i rozwijanie działalności poprzez dostarczanie produktów, usług i rozwiązań spełniających oczekiwania klientów w zakresie jakości, bezpieczeństwa i dbałości o środowisko, przy jednoczesnym przestrzeganiu najwyższych standardów etyki biznesowej. Zadowolenie klientów jest gwarancją sukcesu firmy.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

TOHO Poland Sp. z o.o.

Usatysfakcjonowany Klient jest kluczową wartością w strategii firmy.

Naczelną dewizą TOHO Poland Sp z o.o. jest osiągnięcie światowego poziomu jakości produkcji dla wszystkich wyrobów firmowanych znakiem TOHO przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz szczególnej troski o środowisko poprzez:

  • osiągnięcie zaufania do marki TOHO na poziomie porównywalnym do marek wiodących firm w branży przy konkurencyjnej cenie,
  • zapewnienie wykrywalności wyrobów niezgodnych na jak najwcześniejszym etapie procesu produkcji, poprzez odpowiednie i szybkie działania korygujące i zapobiegawcze,
  • dostarczanie klientom wyrobów spełniających w 100% ich wymagania jakościowe,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zrozumienia wszystkich istotnych aspektów bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz zadowolenia klienta,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom, a   jeśli   to   niemożliwe    minimalizowania  negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • kształtowanie świadomości jakościowej i ekologicznej personelu Spółki,
  • przestrzegania wymagań prawnych dotyczących zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.

Wszyscy pracownicy TOHO Poland Sp. z o.o. dołożą wszelkich starań dla zapewnienia zadowolenia klientów oraz wyrażą swoją dbałość o środowisko poprzez ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: IATF 16949:2016,  ISO 14001:2015, ISO 9001:2015.

Certyfikaty do pobrania:

dekra1
dekra3